Information för kunder som köper uppgifter från vägtrafikregistret

Här samlar vi information, nödvändiga dokument och de senaste nyheterna för er som köper någon av våra tjänster.

Transportstyrelsen tillhandahåller genom den här portalen nyheter och information för respektive tjänst. Ni kan via länkarna få tillgång till avtalshandlingar, prislistor och annan nödvändig information som är relevant för den tjänst ni köper.

Nattens filleveranser försenade 24 mars

Nattens filleveranser är försenade. Felsökning pågår och vi har i skrivande stund kl. 12:30 inte någon prognos för när felet kan vara löst.

Publicerades 2021-03-24

Försenade filleveranser

Nattens filleveranser är försenade. Felsökning pågår och vi har i skrivande stund kl. 15:10 inte någon prognos för när felet kan vara löst.
Felet påverkar även insända filer i tilläggstjänsten adressurval (Dressup)

Publicerades 2021-03-05

Tilläggstjänsten adressurval (Dressup) ur funktion

Vi har för närvarande problem med tjänsten. Felsökning pågår. 

Publicerades 2020-12-09

Leveransschema 2021

Transportstyrelsen har publicerat leveransschemat för Standardiserade informationspaket under tjänstesidan. 

Publicerades 2020-10-28

Uppdatering av filbeskrivningar

Transportstyrelsen har publicerat nya filbeskrivningar för tjänsterna Standardiserade informationspaket, Informationspaket Fordonsbestånd och Informationspaket Ny- och avregistrerade fordon. Tjänstebeskrivningarna finns under respektive tjänstesida. 

Publicerades 2020-09-04

Rättning av reklamspärrade personer genomförd

I Juli månad gick Transportstyrelsen ut med information om ett fel som innebar att personer som anmält reklamspärr till NIX-registret inte hade en korrekt markering i filerna. Felet är nu åtgärdat.

Publicerades 2020-08-18

Uppdaterad information om försening

Uppdaterad information om dagens leverans den 4 augusti 2020. 

Publicerades 2020-08-04

Försenad leverans

Publicerades 2020-08-04

Notering om reklamspärr saknas för vissa uppgifter

Transportstyrelsen har uppmärksammat brister i uppgifter om ett fordons registrerade ägare. Notering om reklamspärr faller bort i samband med att uppgifter om en fordonsägare överförs till tredje part.

Publicerades 2020-07-14

Viktig information om Omnibusförordningen

Den nyligen beslutade Omnibusförordningen kommer att påverka besiktningsdatumet på ett stort antal fordon i vägtrafikregistret. Påverkan kommer även att ske på de filer som Transportstyrelsen levererar genom sina tjänster.

Publicerades 2020-06-22