Information för kunder som köper uppgifter från vägtrafikregistret

Här samlar vi information, nödvändiga dokument och de senaste nyheterna för er som köper någon av våra tjänster.

Transportstyrelsen tillhandahåller genom den här portalen nyheter och information för respektive tjänst. Ni kan via länkarna få tillgång till avtalshandlingar, prislistor och annan nödvändig information som är relevant för den tjänst ni köper.

Försenade leveranser 1 november

Filleveranserna för samtliga tjänster är försenade.

Publicerades 2022-11-01

Försening av filer

Det har blivit förseningar vad gäller filleveransen. Det påverkar samtliga tjänster.

Publicerades 2022-10-28

Information om förseningar

Transportstyrelsen undanber att få mejl och samtal gällande försenade filleveranser. Vi har rutiner på plats för att notera förseningar och arbetar med att få fram information så snabbt vi kan. Mejl och samtal kan innebära att problemet tar längre tid att lösa. 

Publicerades 2022-10-19

Försenade filer 1 juni

Nattens uppdatering startade senare än normalt, så filerna för Standardiserade informationspaket kommer skickas ut under dagen. 

Publicerades 2022-06-01

Försenade veckofiler

Skapandet av filer tar lång tid för tjänsten Standardiserade informationspaket.

Publicerades 2022-05-25

Förenad leverans av filer 27 april

Filerna är försenade för er som har veckovis leverans av tjänsten Standardiserade Informationspaket. Felsökning pågår, vi har inte någon prognos för när felet är löst.

Publicerades 2022-04-27

Incident avseende fil

Transportstyrelsen har noterat ett problem med en fil som gått fel i databasen mellan den 7-8 april. Filen har inte lästs in i sin helhet.

Publicerades 2022-04-12

Information om avgiftshöjning

Transportstyrelsen höjer vissa avgifter för tjänster inom försäljningsverksamheten den 1 juli 2022. 

Publicerades 2022-03-31

Sena leveranser 1 februari 2022

Publicerades 2022-02-01

Filleveranserna är nu klara

Nu har alla kunders filer skickats ut.

Publicerades 2022-01-04