Allmänna villkor för uttag ur vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har uppdaterat de allmänna villkoren för köp av fordons- och ägaruppgifter från Vägtrafikregistret med anledning av ikraftträdandet av Vägtrafikdatalag (2019:369). Villkoren gäller från och med 1 juli 2019. 

Transportstyrelsen har uppdaterat de allmänna villkoren för köp av fordons- och ägaruppgifter. Villkoren omfattar i huvudsak kundens ansvar vid personuppgiftsbehandling av personuppgifter från Vägtrafikregistret, Transportstyrelsens ansvar vid försäljning och insamlande av uppgifter samt avgifter i samband med köp. Villkoren gäller endast för uttag genom tjänsten Fordonsurval.

Den som är intresserad av att köpa uppgifter från Vägtrafikregistret ska ta del av villkoren innan bekräftad order. Villkoren finns tillgängliga under relaterad information på denna sida.

Vid frågor, vänligen kontakta oss via fordonsurval@transportstyrelsen.se.