Viktig information

Transportstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och ansvarar för vägtrafikregistret.

Uppgifterna i registret är med vissa undantag offentliga.
Allmänna villkor för uttag ur vägtrafikregistret

Om du som privatperson inte vill att din adress ska lämnas ut för reklamändamål kan en reklamspärr läggas in i vägtrafikregistret.