Sökexempel – så här kan olika sökningar se ut

Ett företag i Malmö vill erbjuda dem som nyligen köpt en ny bil att göra en lackförsegling. De önskar skicka löpande information till målgruppen och beställer därför ett abonnemang där de får uppgifter skickade till sig månadsvis.

Fordonstyp: personbilar, lätt lastbil
Registreringsdatum: Månaden före leverans av datat
Fordonsstatus: i trafik
Ägare: privatpersoner och företag 
Område: Malmö kommun
Fabrikat: Alla
Drivmedel: Alla

I Halland ligger ett företag som tillverkar och säljer fordon för djurtransporter. Främst är det olika hästsläp som produceras. Företaget har tidigare haft svårt att nå fram med information till kundgruppen.

Fordonstyp: släp med karosserikod för djurtransport
Registreringsdatum: 1998-01-01 – 2005-12-31
Fordonsstatus: i trafik och avställda
Ägare: privatpersoner
Område: Hallands län
Fabrikat: alla
Drivmedel:  –

Ett engelskt försäkringsbolag vill slå sig in på den svenska marknaden. De vill i första hand vända sig till nyblivna motorcykelägare. Försäkringsbolaget önskar skicka löpande information till målgruppen och beställer därför ett abonnemang där de får uppgifter skickade till sig månadsvis.

Fordonstyp: motorcyklar
Registreringsdatum: 2002-01-01 och senare
Fordonsstatus: i trafik och avställda
Ägare: privatpersoner
Område: hela landet
Fabrikat: alla
Drivmedel: –

Ett företag tillverkar ljusbågar för montering av extraljus. Ljusbågarna passar på fordon som klassas som lätta lastbilar. Företaget vill nå personer som bor i norra Sverige, där behovet av extraljus anses vara störst.

Fordonstyp: Lastbilar med en totalvikt på max 3500 kg
Registreringsdatum: 2005-01-01 och senare
Fordonsstatus: i trafik
Ägare: privatpersoner och företag
Område: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län
Fabrikat: Alla
Drivmedel: Alla