Vid borttag av kreditköp

2022-05-16

Vid borttag av kreditköp utfärdas inte längre nya registreringsbevis.

När en uppgift om kreditköp tas bort för ett fordon i vägtrafikregistret utfärdas det inte längre något nytt registreringsbevis.

Det beror på att det från och med den 11 april 2022 inte finns uppgift om kreditköp på registreringsbeviset.