ECE-reglementen

ECE-reglementen är bilagor till 1958 års överenskommelse om att anta enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon eller för utrustning och delar som kan monteras eller användas på sådana fordon. 

Överenskommelsen gäller sedan 1958, då den undertecknades i Genève den 20 mars. För närvarande finns cirka 160 reglementen.

Varje ny bestämmelse träder i kraft för alla de parter som har uppgett för FN:s generalsekretariat att de godkänner reglementet. EU och Sverige har inte antagit alla reglementen.