Typgodkännande

Typgodkännande kan beviljas för hela fordon eller för en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som ingår i fordonet.

Information från Transportstyrelsen

Kapacitet under sommaren 2024

Mellan 08 juli till 09 augusti är vår kapacitet reducerad, beroende på semesterperioden.

Kapacitet under jul- och nyårshelgerna 2024

Under denna period infaller många helgdagar under vardagar. Detta innebär att vi har stängt från den 21 december och är åter på kontoret den 02 januari 2025.

Föreslagna sätt att underlätta vid reducerad kapacitet

För att i största möjliga mån minska problem gällande vår tillfälligt reducerade kapacitet uppskattar vi en dialog gällande ansökningar, för att på bästa sätt lösa eventuella problem.

Vänligen kontakta oss enligt nedan, beroende på typ av fråga.

Type-Approvals@transportstyrelsen.se
Frågor gällande typgodkännande-ansökningar.

QA@transportstyrelsen.se
Frågor gällande typgodkännandeprocessen.

cop@transportstyrelsen.se
Frågor gällande inledande bedömning, fortlöpande kontroll, teknisk tjänst, avvikelser från produktöverensstämmelse eller regeltolkningar.

Vad är ett typgodkännande?

Ett typgodkännande styrker att en produkt uppfyller gällande lagkrav. I Sverige är Transportstyrelsen godkännandemyndighet.
Ett internationellt typgodkännande beviljat av en medlemsstat inom EU erkänns av samtliga medlemsstater i EU.

Hur du ansöker

För vi ska kunna hantera en ansökan enkelt och tidseffektivt är det viktigt att ansökan och dess bilagor är korrekt ifyllda från början. Vänligen se följande länk för mer information.

Detaljerad beskrivning av typgodkännandeprocessen.

Ansökningsblankett

Om ni redan är insatta i typgodkännandeprocessen och de krav som finns, kan ni direkt ladda ner ansökningsblanketten på följande länk.

Ansökan om typgodkännande

Den kompletta ansökan skickas med fördel med e-post till vag@transportstyrelsen.se. Ett autogenererat svarsmejl skickas till er. Om detta mejl inte erhålls, vänligen kontakta oss. Skicka ett mejl per ansökan, i de fall ni har fler ansökningar. Kom ihåg att endast en ansökan kan skickas per mejl.

Produktöverensstämmelse

Om ni beviljas ett typgodkännande får ni tillverka och sätta produkten på marknaden. De produkter ni tillverkar ska överensstämma med den typgodkända produkten. Vi, eller en av oss utsedd teknisk tjänst av kategori C, kommer genomföra revisioner för att säkerställa detta. Innan revisionen behöver vi information om era faktureringsuppgifter. Vänligen se länk nedan för denna blankett. Efter revisionen utfärdar vi ett intyg om produktöverensstämmelse med ett utgångsdatum.

Innan intyget om överensstämmelse förfaller behöver en fortlöpande kontroll genomföras. Detta krav gäller typgodkännanden utfärdade enligt både EU- och UN ECE-regelverk.

Överensstämmelse i drift

Emissionsöverensstämmelse täcks inte bara av själva typgodkännandet utan fortsätter under produktens livslängd. Det finns flera typer av överensstämmelse-aktiviteter som utförs efter att ett fordon har släppts ut på marknaden. Om du vill veta mer om Överensstämmelse i drift, Kontroll i drift och Övervakning i drift eller läsa våra ISC-rapporter, se vår sida Överensstämmelse i drift.

Avgifter

Vi debiterar avgifter för vårt arbete enligt TSFS 2016:105.

Avgifter för typgodkännande