EU-rättsakter

Här finner du ramrättsakter för typgodkännanden av bilar, släpvagnar, två- eller trehjuliga motorfordon och fyrhjulingar och jordbruks- och skogsbruksfordon. Du finner också rättsakter för system, komponenter och separata tekniska enheter.

Gå till EUR-Lex för att läsa om rättsakterna.

Ramdirektiv

  • förordning (EU) 2018/858 om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
  • förordning (EU) nr 168/2013 om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon och fyrhjulingar
  • förordning (EU) nr 167/2013 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbruksfordon

Särdirektiv

För system, komponenter och separata tekniska enheter, tillämpliga direktiv med efterföljande ändringsdirektiv.