Buss

Här hittar du karosserikoder för buss (motorfordon i kategori M2 och M3).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

CA

Envåningsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CB

Tvåvåningsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CC

Ledad envåningsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CD

Ledad tvåvåningsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CE

Envånings låggolvsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CF

Tvåvånings låggolvsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CG

Ledad envånings låggolvsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CH

Ledad tvåvånings låggolvsbuss

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CI

Envåningsbuss

med öppet tak

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

CJ

Tvåvåningsbuss

med öppet tak

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C

Karosserikoden kan förtydligas med två siffror, om det är tillämpligt, enligt tillägg 2, bilaga I till (EU) 2018/858 enligt följande.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

CK

Ledad envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CL

Ledad tvåvåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CM

Envånings låggolvsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CN

Tvåvånings låggolvsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CO

Ledad envånings låggolvsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CP

Ledad tvåvånings låggolvsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CQ

Envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CR

Tvåvåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CS

Ledad envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CT

Ledad tvåvåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CU

Envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CV

Tvåvåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

CW

Envåningsbuss

Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

01

Täckt

Ledbuss

02

 

 

03

Täckt, flak

Anges för fordon med bakre delen utformad som flak.

04

Täckt, skåp

Anges för fordon med ett bakom passagerarutrymmet avskilt utrymme avsett för godsbefordran vilket sträcker sig framåt minst till bakaxeln.

98

Övrigt

Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.