Uppgifter om andras fordon

  • Sök information om fordon som ägs av någon annan via vår e-tjänst fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer.

    Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer

    Sök information om fordon genom att ange registreringsnummer. Du kan ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär.

  • Sök information om ett fordon som ägs av någon annan via vår app Mina fordon.

  • Ska du köra ett släp och undrar om du får köra det? Kontrollera med vår släpvagnskalkylator.

    Släpvagnskalkylator