Sms-tjänsten - Besiktningsuppgifter

Via sms-tjänsten Besiktningsuppgifter får du, precis som namnet antyder, besiktningsuppgifter via sms. Skriv bes.registreringsnummer (exempelvis bes.mlb318) och skicka det till nummer 71640.

Tjänsten är kostnadsfri (teleoperatörens avgifter kan tillkomma).