FAQ Fordon Direkt

Här nedan har Transporstyrelsen sammanställt de mest återkommande frågorna och svar på dessa. Ni hittar även mycket information, instruktioner, dokumentation och blanketter på vår webbplats för direktanmälan och direktåtkomst.

Om tjänsten Fordon Direkt och direktanmälan/direktåtkomst

Skicka skriftlig begäran om uppsägning via e-post till till fordonsintressentBegäran ska innehålla uppgift om tillståndshavarens namn och organisationsnummer samt namn på kontaktperson med angivna kontaktuppgifter. Transportstyrelsen hanterar anmälan inom 20 arbetsdagar.

Skicka skriftlig anmälan via mejl till direktanmalan@transportstyrelsen.se eller via post till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro. Anmälan ska innehålla tillståndshavarens namn och organisationsnummer, samt de nya användarnas namn och personnummer. Tillståndshavare som har medgivande till direktanmälan ska bifoga intyg om utbildning i direktanmälan för de nya användare som anmäls. 

Skicka en skriftlig anmälan via mejl till direktanmalan@transportstyrelsen.se eller via post till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro. Anmälan ska innehålla tillståndshavarens namn och organisationsnummer, samt användarnas namn och personnummer.

Fakturafrågor Fordon Direkt

Prislistan finns publicerad på Transportstyrelsens webbplats: 

Prislista för Fordon Direkt.

 

 

Fakturor avseende Fordon Direkt som skickas med post skickas normalt till den adress som är registrerad i vägtrafikregistret. Om ni inte kan ta emot fakturor avseende Fordon Direkt på den adress som är registrerad i vägtrafikregistret kan ni anmäla en särskild fakturaadress. Skicka anmälan om fakturaadress via mejl till den referens som finns på din faktura. Uppge namn, organisationsnummer och kundnummer. (Kundnumret står angivet på din faktura avseende tjänsten Fordon Direkt.) Kom ihåg att avanmäla fakturaadressen när den inte längre ska gälla.

Skicka anmälan via mejl till den referens som finns på din fakturaUppge namn, organisationsnummer, kundnummer och mejladress. (Kundnumret står angivet på din faktura avseende tjänsten Fordon Direkt.) Uppge även om ni önskar motta elektronisk faktura via PEPPOL eller som PDF via mail.

Faktura skickas månadsvis i efterskott för den fasta grundavgiften och för utförda transaktioner.

Kontakta Transportstyrelsens helpdesk på telefon 010-495 54 08.

Skicka ditt bestridande via mejl till den referens som finns på din fakturaUppge orsak till bestridandet, namn, organisationsnummer och kundnummer. (Kundnumret står angivet på din faktura avseende tjänsten Fordon Direkt.)

Skicka din anmälan via mejl till den referens som finns på din faktura. Uppge vilken ny referens som önskas samt namn, organisationsnummer och kundnummer. (Kundnumret står angivet på din faktura avseende tjänsten Fordon Direkt.)

Om ni enbart faktureras för den fasta grundavgiften på 150 kr per månad är det en indikation på att ni inte använder tjänsten Fordon Direkt. Hade ni använt tjänsten hade vi även fakturerat er för utförda transaktioner. Om ni vill säga upp tjänsten skicka skriftlig begäran via mejl till fordonsintressent@transportstyrelsen.se. Begäran ska innehålla uppgift om tillståndshavarens namn och organisationsnummer samt namn på kontaktperson med angivna kontaktuppgifter. Transportstyrelsen hanterar anmälan inom 20 arbetsdagar. 

Fem dagars anstånd om max 10 000 kr kan medges för fakturor som ännu inte förfallit. Skicka begäran om anstånd via mejl till den referens som finns på din faktura. Uppge namn, organisationsnummer och kundnummer. (Kundnumret står angivet på din faktura avseende tjänsten Fordon Direkt.)

Fakturorna för Fordon Direkt innehåller uppgift om antalet utförda transaktioner samt om transaktionerna avser sökning eller registrering. Uppgift om vilken/vilka användare som har utfört transaktionerna i Fordon Direkt - och när de har utförts - loggas inte, och därför kan Transportstyrelsen inte söka fram och lämna ut sådan information. 

Tjänsten Fordon Direkt kan inte överlåtas. När ett bolag – som har medgivande till direktanmälan och/eller direktåtkomst - vill ansluta till Fordon Direkt ska en ifylld beställningsblankett för anslutning till tjänsten skickas till Transportstyrelsen. Blanketten hämtas på vår webbplats: transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/Fordon/. Om medgivande till direktanmälan och/eller direktåtkomst saknas måste den som önskar ansluta sig till tjänsten Fordon Direkt först ansöka om och erhålla sådant medgivande. Vid frågor om ansökningsförfarandet kontakta vår helpdesk på 010-495 54 08. 

Det bolag som inte längre vill vara anslutet till tjänsten Fordon Direkt ska skicka in en skriftlig begäran om uppsägning via mejl till fordonsintressent@transportstyrelsen.se. Begäran ska innehålla uppgift om tillståndshavarens namn och organisationsnummer samt namn på kontaktperson med angivna kontaktuppgifter. Transportstyrelsen hanterar anmälan inom 20 arbetsdagar. I de fall en tillståndshavare även vill frånsäga sig medgivandet till direktanmälan och/eller direktåtkomst ska en skriftlig återkallelse lämnas till Transportstyrelsen. Återkallelsen ska innehålla uppgift om namn och organisationsnummer. Våra kontaktvägar hittar ni på transportstyrelsen.se. Vid frågor om direktanmälan och/eller direktåtkomst kontakta vår helpdesk på 010-495 54 08.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!