Undantag från ianspråktagande av fordon

2023-09-14

Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk för betalning av obetalda fordonsrelaterade skulder. Det gäller även om någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna numera äger fordonet. 

Det finns även regler om undantag från att ta fordon i anspråk. Sedan 1 januari 2023 ska fordon som sålts vid exekutiv auktion eller enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, undantas från Kronofogdemyndighetens möjlighet att ta fordonet i anspråk för skulder som uppkommit före eller samma dag som försäljningen.

I Transportstyrelsens tjänst Fordon Direkt visar vi detta med texten: ”Sålt exekutivt – Undantag i anspråk ÅÅÅÅ-MM-DD”. Från och med 1 oktober kommer texten att förändras till ”Undantag i anspråk: ÅÅÅÅ-MM-DD” och avser då att fordonet är undantaget från att tas i anspråk oavsett hur försäljningen skett. Se bilden nedan som visar den kommande formuleringen.

image0lxam.png

 

Har ni frågor?

Om ni har frågor om bestämmelserna, eller är ansluten till Transportstyrelsen tjänst Fordon Direkt och har frågor som rör innehållet i tjänsten, är ni välkomna att kontakta vår helpdesk på 010-495 54 08 eller via e-post: direktanmalan@transportstyrelsen.se.

Om ni är ansluten till någon av våra informationsförmedlare och har frågor som rör innehållet i deras tjänst ber vi er kontakta er informationsförmedlare.

Läs gärna mer på:
Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk - Transportstyrelsen