Förändring av transaktionen ”Skuldbild parkerings-anmärkningar”

2023-09-04

Den här informationen riktar sig enbart till tillståndshavare av direktåtkomst med behörighet att kontrollera ”Skuldbild parkeringsanmärkningar” i samband med flytt av fordon. 

Sedan 1 juli 2014 kan Polisen och kommunerna flytta ett fordon om det står uppställt i strid med parkeringsreglerna och om fordonets ägare har mer än 5 000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter.

Den 1 januari 2024 kommer flyttningsgrunderna att ändras i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Ändringen innebär att flyttningsgrunderna utökas: ett fordon kan flyttas om fordonets ägare har fordonsrelaterade skulder som sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kronor. Med fordonsrelaterade skulder avses felparkeringsavgifter, fordonsskatt, trängselskatt samt infrastrukturavgifter. 

Det totala skuldbeloppet som visas i transaktionen ”Skuldbild parkeringsanmärkningar” kommer därmed att fr.o.m. 1 januari 2024 omfatta samtliga fordonsrelaterade skulder enligt ovan.

Transaktionen ”Skuldbild parkeringsanmärkningar” kommer även att byta namn till ”Skuldbild – Flyttning av fordon”. Samtidigt sker en förändring och anpassning av rubriker och beskrivningar utifrån den nya information som kommer att lämnas i transaktionen. Målet är att dessa namn- och gränssnittsförändringar ska kunna visas i Transportstyrelsens tjänst Fordon Direkt fr.o.m. 1 januari 2024, men viss fördröjning kan uppstå.

Har ni frågor?
Om ni har frågor om de nya bestämmelserna, eller är ansluten till Transportstyrelsen tjänst Fordon Direkt och har frågor som rör innehållet i tjänsten, är ni välkomna att kontakta vår helpdesk på 010-495 54 08 eller via e-post: direktanmalan@transportstyrelsen.se.

Om ni är ansluten till någon av våra informationsförmedlare och har frågor som rör innehållet i deras tjänst ber vi er kontakta er informationsförmedlare.