Beslut om datum för upphörande av fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret

2024-02-15

Transportstyrelsen har beslutat att från och med den 18 mars 2024 upphöra med fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret. 

Bakgrund

Den 1 oktober 2022 beslutade Transportstyrelsen att pausa registreringar av fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret. Bakgrunden till beslutet var att vi hade genomfört en utredning som visade att registrering av fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret strider mot legalitetsprincipen. Vi beslutade samtidigt att göra en översyn av möjligheten att registrera fullmaktsknytningar.

Syftet med vår översyn var att utreda:

  • om vi borde arbeta aktivt för att påverka registerlagstiftningen så att möjligheten till fullmaktsknytning kunde finnas kvar
  • om möjligheten till fullmaktsknytning kunde ersättas av någon annan tjänst

Vi kom fram till att vi inte ser tillräckligt starka skäl att ha kvar möjligheten till fullmaktsknytning. Transportstyrelsens uppdrag i det här sammanhanget är endast att göra det möjligt att lämna uppgifter till oss elektroniskt för registrering i vägtrafikregistret – så kallad direktanmälan.

Vi kom också fram till att vi i dagsläget inte kan erbjuda någon annan funktion som ger möjlighet att ställa av och på fordon som ägs av någon annan eller anmäla ägarbyte för fordon som ägs av någon annan.

För mer information läs tidigare publicerade nyheter på denna sida om Transportstyrelsens utredning av fullmaktsknytningar 2022-09-15 och 2023-12-11.

Arbetet med upphörande av fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret 

Den 18 mars 2024 avslutas alla fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret. Från detta datum kommer det inte längre vara möjligt att via direktanmälan ställa av, ställa på eller anmäla ägarbyte av fordon som ägs av någon annan.

Har ni frågor?

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post: direktanmalan@transportstyrelsen.se