Transportstyrelsen tar bort möjligheten att registrera fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret

2023-12-11

Transportstyrelsen har beslutat att ta bort möjligheten att registrera fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret. Det kommer alltså inte längre att via direktanmälan vara möjligt att ställa av, ställa på eller anmäla ägarbyte av fordon som ägs av någon annan.

Vi har ännu inte bestämt det exakta datumet när möjligheten att registrera fullmaktsknytningar ska tas bort.

Bakgrund

Den 1 oktober 2022 beslutade Transportstyrelsen att pausa registreringar av fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret. Bakgrunden till beslutet var att vi hade genomfört en utredning som visade att registrering av fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret strider mot legalitetsprincipen (se faktaruta nedan). Vi beslutade samtidigt att göra en översyn av möjligheten att registrera fullmaktsknytningar. Du kan läsa mer om översynen här nedan. Vi publicerade också en nyhet om detta 2022-09-15.

Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet måste ha stöd i lagstiftningen. Allt som görs inom en myndighet – som till exempel när Transportstyrelsen registrerar fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret – måste utgå från regler som finns i lagar och förordningar. Dessutom måste myndigheten i varje konkret fall kunna visa vilken regel den använt sig av.  

Transportstyrelsens översyn av fullmaktsknytningen

Transportstyrelsen har nu sett över möjligheten att registrera fullmaktsknytning. Syftet med vår översyn var att utreda:

  • om vi borde arbeta aktivt för att påverka registerlagstiftningen så att möjligheten till fullmaktsknytning kunde finnas kvar
  • om möjligheten till fullmaktsknytning kunde ersättas av någon annan tjänst.

Vi kom fram till att vi inte ser tillräckligt starka skäl att ha kvar möjligheten till fullmaktsknytning. Transportstyrelsens uppdrag i det här sammanhanget är endast att göra det möjligt att lämna uppgifter till oss elektroniskt för registrering i vägtrafikregistret – så kallad direktanmälan. I fortsättningen kommer vi att begränsa oss till detta.

Transportstyrelsen kan i dagsläget inte erbjuda någon annan funktion som ger möjlighet att ställa av och på fordon som ägs av någon annan eller anmäla ägarbyte för fordon som ägs av någon annan.  

När försvinner möjligheten till fullmaktsknytning?

Antalet registrerade fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret är väldigt omfattande, och vi vill att den här förändringen ska bli så smidig som möjligt. Vi har därför ännu inte kunnat bestämma exakt datum för när möjligheten försvinner. Vi kommer att meddela datumet här.

Från och med det datumet kommer samtliga registrerade fullmaktsknytningar att sluta fungera.

Har ni frågor?

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post: direktanmalan@transportstyrelsen.se