Senaste nytt inom direktanmälan

Ansvaret för omvärldsbevakning, och att hålla sig uppdaterad vilka bestämmelser som gäller inom området, ligger hos varje enskild tillståndshavare av direktanmälan. På den här sidan publicerar Transportstyrelsen bara viss information och nyheter som vi vill nå ut med till dig som har direktanmälan. Du kan ta del av denna via prenumerationsutskick.

Beslut om datum för upphörande av fullmaktsknytningar

Transportstyrelsen har beslutat att från och med den 2 september 2024 upphöra med fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret.

Publicerades 2024-04-16

Beslut att flytta fram datum

Transportstyrelsen har tidigare beslutat att upphöra med fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret den 18 mars 2024. Nu har Transportstyrelsen beslutat att flytta fram datumet då möjligheten att registrera fullmaktsknytning i vägtrafikregistret ska upphöra. 

Publicerades 2024-03-08

Beslut upphörande av fullmaktsknytningar

Transportstyrelsen har beslutat att från och med den 18 mars 2024 upphöra med fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret. 

Publicerades 2024-02-15

Beslut att ta bort fullmaktsknytningar

Transportstyrelsen har beslutat att ta bort möjligheten att registrera fullmaktsknytningar i vägtrafikregistret. Det kommer alltså inte längre att via direktanmälan vara möjligt att ställa av, ställa på eller anmäla ägarbyte av fordon som ägs av någon annan.

Vi har ännu inte bestämt det exakta datumet när möjligheten att registrera fullmaktsknytningar ska tas bort.

Publicerades 2023-12-11

Undantag från ianspråktagande

Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk för betalning av obetalda fordonsrelaterade skulder. Det gäller även om någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna numera äger fordonet. 

Publicerades 2023-09-14