Vem kan ansluta sig?

Tabellen visar de kategorier av företag som idag kan begära anslutning.

KategoriKrav
Bilhandlare

Om företaget saknar saluvagnslicens för yrkesmässig handel med fordon (gäller inte tidsbegränsad saluvagnslicens) ska följande handlingar bifogas:

- Registreringsbevis från Bolagsverket som inte är äldre än tolv månader och av vilket det framgår att företaget bedriver handel med fordon.
- Registerutdrag från Skatteverket som inte är äldre än tolv månader.
- Hyresavtal eller motsvarande dokument som visar lokalens lämplighet för att bedriva handel med fordon.
- Uppgift om antalet sålda fordon under de senaste tolv månaderna och redovisning av beräknad försäljning under de närmaste tolv månaderna.

Bilskrotare Auktoriserad skrotare i vägtrafikregistret (gäller inte för de som endast skrotar MC).
Finansbolag Godkända av Finansinspektionen.
Försäkringsbolag – Koncession för trafikförsäkring.
Stora vagnparksägare – Fordonspark på minst 50 fordon.
Biluthyrare – Yrkestrafiktillstånd för uthyrningsrörelse godkänt av Länsstyrelsen.
Generalagenter  – Uppgift i vägtrafikregistret att företaget är tillverkare eller registrerad importör.
Ackrediterade verkstäder  – Ackreditering av Swedac.