Den nya godkännandeformen bygger på ett ramdirektiv från EU som numera gäller i alla EU och EES-länder. Tanken är att man inom EU ska godkänna nya fordon utifrån så lika förutsättningar som möjligt.