Frågor och svar om återföring av bensinångor

Här hittar du vanliga frågor och svar oom återföring av bensinångor.

Vanliga frågor och svar

Bensin definieras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:75) om återföring av bensinångor på bensinstationer.

Bensin är alla mineraloljederivat med eller utan tillsatser som har ett ångtryck (Reid) på 27,6 kilopascal eller mer och som är avsedda för användning som bränsle i motorfordon, med undantag för flytande motorgas (LPG).

Det är som exempel bensin 95 oktan, bensin 98 oktan och etanol E85.

Omsättning definieras i direktiv 2009/126/EG som den totala kvantitet bensin som årligen lossas från transportbehållare till en bensinstation.

Krav på återföring av bensinångor gäller bensinpumpar för tankning av motorfordon. Enligt det allmänna rådet i TSFS 2014:75 bör alkylatbensin inte anses vara avsedd för tankning av motorfordon.

Om du omsätter mindre än 500 kubikmeter, eller mindre än 100 kubikmeter om bensinstationen är integrerad i en byggnad med bostäder eller arbetsplatser, omfattas du inte av kraven och behöver inte betala en årsavgift. Kontakta oss på telefonnummer 0771-503 503 eller mejla bensingasaterforing@transportstyrelsen.se.

Om fakturan innehåller felaktigheter, ber vi er att kontakta oss. Ring 0771-503 503 eller mejla bensingasaterforing@transportstyrelsen.se

Avgiften ska betalas av den som är innehavare av tillstånd för brandfarliga vara. Tillståndshavare betalar en (1) årsavgift, oavsett antalet bensinstationer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!