Frågor och svar

Bensin definieras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:75) om återföring av bensinångor på bensinstationer.

Bensin är alla mineraloljederivat med eller utan tillsatser som har ett ångtryck (Reid) på 27,6 kilopascal eller mer och som är avsedda för användning som bränsle i motorfordon, med undantag för flytande motorgas (LPG).

Det är som exempel bensin 95 oktan, bensin 98 oktan och etanol E85.

Omsättning definieras i direktiv 2009/126/EG som den totala kvantitet bensin som årligen lossas från transportbehållare till en bensinstation.

Krav på återföring av bensinångor gäller bensinpumpar för tankning av motorfordon. Enligt det allmänna rådet i TSFS 2014:75 bör alkylatbensin inte anses vara avsedd för tankning av motorfordon.

Vi är medvetna om att det just nu råder brist på kontrollorgan som är ackrediterade för att kontrollera system för återföring av bensinångor. Vi kommer att ta hänsyn till bristen på kontrollorgan i vår tillsyn. Det är generellt viktigt att bensinstationen visar att man gör allt för att följa bestämmelserna i föreskriften.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!