Ja, den EU-gemensamma metoden förutsätter att den upphandlande myndigheten/enheten tillämpar tilldelningsgrunden ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”.