För elbilar (som bara går på el) anges energianvändningen för bilens ”livslängd”. Produktion av el vid källan ingår inte. Utsläpp av koldioxid och föroreningar blir noll.