För båda metoderna är det tillåtet att lägga till ytterligare krav och kriterier. För den EU-gemensamma metoden måste miljökraven, som ska beaktas, anges som tilldelningskriterium enligt förordning SFS 2011:847 och dess bilaga. Högre kostnader får tillämpas, men de måste hålla sig inom de intervaller som framgår av tabell 2 i bilagan.