Rena vägtransporter

Avsikten med de miljökrav som ställs vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster är att fler resor och transporter ska utföras med mer energieffektiva och miljöanpassade bilar.

Europa vill genom EU-direktivet 2009/33 främja rena, hållbara och energieffektiva transporter; miljökraven innebär att man ska ta hänsyn till fordonens energianvändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av vissa luftföroreningar vid upphandling av bilar (personbilar, bussar och lastbilar) och vissa kollektivtrafiktjänster.

Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster gäller för upphandlande myndigheter och enheter, som statliga myndigheter, kommuner, regioner, offentligt styrda organ samt offentliga företag och vissa privata företag som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna.

Reglerna gäller för upphandling (köp och leasing) av bilar men även för upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster, dock är ren kommersiell trafik undantagen tillsammans med s.k. ”särskilda persontransporter” som färdtjänst och skolskjuts. När det gäller köp och leasing finns också vissa undantag från de nya reglerna som till exempel fordon inom försvarsmakten, ordningsmakten och räddningstjänsten.

För att fullgöra miljökraven måste den upphandlande myndigheten/enheten använda sig av en av två definierade metoder vid upphandling. Metoderna tar hänsyn till bland annat energianvändning och utsläpp av föroreningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!