Ljudnivåer från vägfordon

Regler för ljudnivåer från vägfordon i trafik regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och Trafikverkets föreskrift. Läs gärna i de konsoliderade versionerna av föreskrifterna.

Kraven för fordonstyperna är olika och kan även skilja mellan olika årsmodeller. Läs i den specifika föreskriften som gäller för ditt fordon för att få rätt information. 

Bilar tagna i bruk före 1 juli 2010

Krav gällande ljudnivåer för bilar tagna i bruk före 1 juli 2010 finns i TSFS 2013:63, 10 kap.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Bilar tagna i bruk 1 juli 2010 eller senare

Krav gällande ljudnivåer för bilar tagna i bruk 1 juli 2010 eller senare finns i TSFS 2016:22, bilaga 1. punkt 1.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Mopeder

Krav gällande ljudnivåer från mopeder finns i TSFS 2019:132, 3 kap. 4 §.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Motorcyklar

Krav gällande ljudnivåer från motorcyklar finns i TSFS 2021:11, 3 kap. 5 § - 8 §

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorcyklar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

A-traktor

Krav gällande ljudnivå från A-traktor finns i VVFS 2003:19, 4 kap. 12 §

Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!