Bullerkrav för däck

2011-12-05

Nya däck som tas i bruk på bil och släpvagn den 1 oktober 2009 eller senare ska uppfylla skärpta bullerkrav och vara typgodkända enligt EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 117.

Det innebär att däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med E-märkningen. Avsikten med kravet är att begränsa det buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.

Undantag

Undantagna från bullerkraven är

  • regummerade däck,
  • vinterdäck med dubbar
  • däck avsedda för
    hastigheter under 80 km/tim
  • däck med fälgdiameter som är 10" och mindre samt 25" och större
  • reservdäck för tillfälligt bruk.

Krav

De bullernivåer med gränsvärden i dB(A) som gäller för däck i olika klasser och kategorier, infördes genom ändringsdirektiv 2001/43/EG som trädde i kraft den 4 augusti 2001. Motsvarande bullerkrav finns i ECE-reglemente 117 som trädde i kraft den 6 april 2005. Övergångsbestämmelser har gällt fram till den 1 oktober 2009 då flertalet nya däck ska uppfylla de skärpta kraven.

Märkning av däck 

Från den 1 november 2012 kommer däck att energimärkas. Den obligatoriska märkningen omfattar däck till personbilar, lastbilar och bussar. Energimärkningen visar energieffektivitet, våtgrepp och buller.

Energimärkning av däck

Till toppen