Krav på ljudnivå för däck

2011-12-05

Nya däck som monteras på bilar och släpvagnar ska uppfylla kraven på ljudnivå enligt EU- förordning 2019/2144 eller ECE-reglemente 117. Däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med en E-märkning som visar att däcket är typgodkänt.

Avsikten med kravet är att begränsa de ljudnivåer som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.

Undantag

Undantagna från bullerkraven är

  • regummerade däck,
  • vinterdäck med dubbar
  • däck avsedda för
    hastigheter under 80 km/tim
  • däck med fälgdiameter som är 10" och mindre samt 25" och större
  • reservdäck för tillfälligt bruk.

Märkning av däck

Från 2012 är däck energimärkta. Den obligatoriska märkningen omfattar däck till personbilar, lastbilar och bussar. Energimärkningen visar energieffektivitet, våtgrepp och buller.