Vikter

Tjänstevikt, totalvikt, bruttovikt och maximilast. Det kan vara svårt att veta vad de olika definitionerna av vikt betyder. Vi reder ut detta här.

Tjänstevikt bil, traktor och motorredskap

Tjänstevikten är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med

 • det tyngsta karosseri som hör till fordonet,
 • verktyg och
 • reservhjul som hör till fordonet
 • bränsle
 • smörjolja
 • vatten
 • föraren.

Tjänstevikt släp

Tjänstevikten på ett släp är vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. Notera att tjänstevikten inte inkluderar gods.

Totalvikt bil, traktor och motorredskap

Totalvikten är summan av:

 • fordonets tjänstevikt
 • passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten)
 • gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för)

Totalvikt släp

Totalvikten på ett släp är summan av:

 • fordonets tjänstevikt
 • passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för)
 • gods (den största mängd gods som fordonet är tillverkat för)

Bruttovikt på fordon

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

Tjänstevikt terrängmotorfordon

Tjänstevikten för ett terrängmotorfordon är:

 • den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet
 • verktyg som hör till fordonet
 • bränsle, smörjolja och vatten.

För en tung terrängvagn räknas även vikten av föraren och reservhjul med.

Totalvikt terrängmotorfordon

Totalvikten av ett terrängmotorfordon är:

 • summan av fordonets tjänstevikt
 • den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är tillverkat för

För tung terrängvagn gäller summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.

Vikt när det gäller tunga fordon

För tunga fordon finns det mer att tänka på vad gäller vikt och bärighetsklasser. Läs mer på våra sidor om mått och vikt inom yrkestrafik.

Maximilast

Maximilast är skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt och är den högsta vikten (passagerare och gods) som ett fordon får lastas med.