Koder för fordonsuppgifter

Det finns uppgifter för alla registrerade fordon i Vägtrafikregistret. Uppgifterna används exempelvis när Polisen gör en flygande inspektion och vid kontrollbesiktningen. 

Uppgifter om ett fordons beskaffenhet och utrustning beskrivs normalt sett i form av fasta värden som längd, bredd, vikt, vilket fordonsslag det rör sig eller som fritext. Vissa egenskaper och förutsättningar hos ett fordon är beskrivna i form av koder. De koder som förekommer är dispenskoder, textkoder och karosserikoder.

Här hittar du mer information om koderna: