Felaktig fordonsskatteuppgift på bilar med malusskatt

Vi byter från gammal till ny teknik i vägtrafikregistret. För närvarande orsakar teknikbytet störningar i beräkningen av fordonsskatt för bilar med malusskatt. Det är tyvärr osäkert hur länge störningarna kommer att fortgå.

Teknikbytet påverkar i det här skedet bilar som har så kallad malusskatt, alltså en förhöjd fordonsskatt under de första tre åren. Störningarna påverkar dig som

  • äger en husbil med malusskatt
  • köper en helt ny bil (med malusskatt) från och med den 1 april i år
  • äger en personbil, lätt lastbil eller lätt buss där malus upphör inom 365 dagar.

Felaktiga uppgifter kan visas både i våra e-tjänster och i appen Mina fordon Om du är berörd innebär det att du för närvarande inte kan få besked där om din aktuella årliga fordonsskatt och inte heller vilken summa du ska betala på din nästkommande avi.

Av- och påställning fungerar som vanligt och det gör även ägarbyte.

Använd vår beräkningshjälp för att få rätt uppgift

Om du vill få en uppfattning om hur mycket du kommer att få betala i årlig fordonsskatt, kan du använda vår beräkningshjälp: Beräkna din fordonsskatt. Men invänta inbetalningsavi. Om du råkar räkna fel och betalar in för låg summa, kan det resultera i dröjsmålsavgift och användningsförbud.

Vilka fel handlar det om?

Det ena felet handlar om att i stället för att presentera den korrekta fordonsskatten står det att bilen inte är skattepliktig eller att årsskatten är 1 kronor, se bilder.

Bild som visar hur felaktig uppgift visas i e-tjänst.Transporstyrelsens e-tjänst "Sök uppgift med registreringsnummer".

Bild som visar hur felaktig uppgift visas i appen Mina fordonTransportstyrelsens app "Mina fordon".

Det andra felet – som kan vara svårare att upptäcka – är att fel information visas under rubriken årsskatt. För vissa fordon visas redan nu normalskatten (den som kommer att gälla när malus har upphört) och inte den högre malusskatten, se bilder.

Skärmdump från Transporstyrelsens e-tjänst "Sök uppgift med registreringsnummer".Transportstyrelsens e-tjänst "Sök uppgift med registreringsnummer".

Skärmdum från Transportstyrelsens app "Mina fordon"Transportstyrelsens app "Mina fordon".

Den som har frågor är välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst för fordonsfrågor.

Vi beklagar det inträffade.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!