Villkor för medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan

Dessa villkor riktar sig till en tillståndshavare av direktåtkomst eller direktanmälan till vägtrafikregistret.

Under denna sida publiceras de senast uppdaterade villkoren. Uppdateringar, förändringar eller annan åtgärd som påverkar innehållet i de allmänna villkoren publiceras här. 

Om du har frågor eller funderingar om villkoren hittar du kontaktvägar under rubriken kontakta oss.