Information angående stängd telefon

2021-05-28

Kundtjänst Fordon, kundtjänst Körkort samt HDe kommer att ha telefonen stängd 3 juni fram till 12.00 samt stängt i telefon 4 juni heldag.

Akutanmälan fungerar som vanligt.