Senaste nytt inom direktanmälan

Ansvaret för omvärldsbevakning, och att hålla sig uppdaterad vilka bestämmelser som gäller inom området, ligger hos varje enskild tillståndshavare av direktanmälan. På den här sidan publicerar Transportstyrelsen bara viss information och nyheter som vi vill nå ut med till dig som har direktanmälan. Du kan ta del av denna via prenumerationsutskick.

Undantag från ianspråktagande

Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk för betalning av obetalda fordonsrelaterade skulder. Det gäller även om någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna numera äger fordonet. 

Publicerades 2023-09-14

Förändring av transaktionen ”Skuldbild parkerings-anmärkningar”

Den här informationen riktar sig enbart till tillståndshavare av direktåtkomst med behörighet att kontrollera ”Skuldbild parkeringsanmärkningar” i samband med flytt av fordon. 

Publicerades 2023-09-04

Kundtjänst stängd

Publicerades 2023-05-02

Servicedesk

Servicedesk kommer stänga telefonin kl. 14:30 på skärtorsdagen, 6 april.

Publicerades 2023-03-31

Planterat underhåll i vägtrafikregistret

Det planerade underhållet i vägtrafikregistret som skulle genomföras helgen den 18-19 mars i år har flyttats fram. Det kommer att genomföras under senare delen av hösten istället.

Publicerades 2023-03-17