Godkända utbildare

När du har fått tillstånd för direktanmälan från Transportstyrelsen, tar du kontakt med någon av nedanstående personer för att genomgå utbildning i direktanmälan. Du får kontakta vilken utbildare du vill från listan. Välj den som passar dig bäst geografiskt.
 
Utbildningen är obligatorisk och tar cirka en halv dag. Den är avgiftsbelagd.

Godkända utbildare
Namn  Telefonnummer

CARABLETTEN, Karin Kyller, Stockholm samt övriga landet

info@carabletten.se

Leif Gustafsson, Vänersborg, Örebro samt övriga landet

leif.halsovagen@gmail.com 

Gunno Isacsson, Jönköping samt övriga landet

gunnoisacsson@gmail.com

Wera Sjödin, Umeå samt övriga landet

wera.sjodin@gmail.com

Christer Lundqvist, Norrbotten, Västerbotten
Peter Spjut, Gotland