Godkända utbildare

När du har fått tillstånd för direktanmälan från Transportstyrelsen, tar du kontakt med någon av nedanstående personer för att genomgå utbildning i direktanmälan. Du får kontakta vilken utbildare du vill från listan. Välj den som passar dig bäst geografiskt.
 
Utbildningen är obligatorisk och tar cirka en halv dag. Den är avgiftsbelagd.

Godkända utbildare
Namn Telefonnummer
BEFAM, Carina Blomqvist, Stockholm, Uppsala samt övriga landet ,
CARABLETTEN, Karin Kyller, Stockholm samt övriga landet
Leif Gustafsson, Vänersborg, Örebro samt övriga landet
Gunno Isacsson, Jönköping
Wera Sjödin, Umeå

Christer Lundqvist, Norrbotten, Västerbotten
Peter Spjut, Gotland