Fordon med gastankar

Bilar som drivs med fordonsgas har gastankar med begränsad livslängd. Har bilen för gamla gastankar behöver den åtgärdas för att kunna användas i fortsättningen. Här får du som fordonsägare veta mer om hur och varför.

Du bör kontakta din återförsäljare, din märkesverkstad, en gastankspecialist eller gastanktillverkare för att få mer information om vad som gäller för din bil.

Vilka bilar berörs?

Fordon som är aktuella är personbilar, lastbilar och bussar som drivs av fordonsgas (CNG). Från och med 2002 anger tanktillverkarna den maximala livslängden på gastanken till maximalt 20 år. Före 2002 sattes den maximala livslängden till 15 år. Äldre gasbilar kan därför idag ha gastankar som är för gamla.

Gastankarna är märkta med datum för livslängd men det finns exempel på ett fåtal fordon med fordonsår äldre än 2002 som har tankar som saknar märkning. Sådana tankar ska regelbundet provtryckas och godkännas av ackrediterat kontrollorgan för trycksatt anordning.  

Vilka alternativ har en ägare till en gasbil med gamla tankar?

Ägaren har två möjligheter; byta gastanken eller koppla ur gasdriften och fortsättningsvis köra på bensin. Det senare är endast möjligt om bilen är godkänd för både gas- och bensindrift. Det betyder att bilar som endast kan drivas med gas måste skrotas om gastankarna inte byts.

Vid byte av tank gäller följande:

Arbetet ska utföras fackmannamässigt enligt biltillverkarens eller tillverkaren av gassystemets anvisningar. I vissa fall ska även ledningar och ventiler bytas. När detta är genomfört, ska bilen genomgå en registreringsbesiktning vid ett ackrediterat besiktningsorgan.

Om gasdriften kopplas ur gäller följande:

Förutsatt att bilen även är godkänd för drift med bensin (diesel kan också förekomma) ska gasdriften permanent tas ur funktion. Delar av gassystemet ska demonteras och/eller pluggas så att det inte går att återställa till gasdrift. I de fall delar av gassystemet behövs för att motorn ska kunna köras på bensin behöver dessa delar inte demonteras. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och bör ske enligt biltillverkarens eller tillverkaren av gassystemets anvisningar. För att få bilen godkänd för endast ett bränsle måste bilen sedan genomgå en registreringsbesiktning.

Efterkonvertering är ett specialfall

Det finns ett begränsat antal bilar som har utrustats med gasdrift efter att bilen togs i bruk första gången. I dessa fall kan inte biltillverkaren eller dennes representant ge information eller ta ansvar för gasinstallationen. Dessa bilar är förmodligen utrustade med tankar där livslängden är längre än vad som framgår av Transportstyrelsens fordonsregister (baserat på datum för första registrering). Det är därför lämpligt att bilen genomgår en registreringsbesiktning så att besiktningsorganet kan fastställa och registrera rätt uppgifter i vägtrafikregistret om den korrekta livslängden på gastanken. I annat fall riskerar bilen bli förelagd om registreringsbesiktning fastän tanken inte är för gammal.

Nya uppgifter i fordonsregistret när bilen är åtgärdad

I samband med att någon av åtgärderna ovan genomförs kommer bilens uppgifter i vägtrafikregistret att ändras. Byte av tank (och eftermontering av gasdrift) innebär att datum för tankens livslängd läggs in i fordonregistret. Om gasdriften kopplas ur kommer "gas" som drivmedel att tas bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!