Produktsäkerhet

Transportstyrelsen tar emot anmälningar som gäller fel och brister som har med trafiksäkerheten hos fordon att göra. Anmälningarna är viktiga bland annat för att fel som är genomgående hos någon produkt ska kunna identifieras.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen för fordon som konsumenter (inte näringsidkare) använder eller kan komma att använda.
 
Du kan göra en anmälan genom att skriva till Transportstyrelsen på adressen:
 
Transportstyrelsen
Väg och järnväg 
Box 267
781 23 Borlänge
 
Eller via E-post:
vag@transportstyrelsen.se
Ange i ämnesraden: Produktsäkerhet