Nya regler om lotsning

Från och med den 1 december 2023 gäller nya föreskrifter om lotsning. Föreskrifterna heter Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:94) om lotsning. Du hittar hela föreskriften på Transportstyrelsens webbplats.

Lotsplikt i Sverige

För att få veta hur lotsplikten i Sverige är uppbyggd och vad som avgör om du som befälhavare är skyldig att anlita lots eller inte har vi tagit fram ett utbildningsmaterial. Materialet är framtaget till stöd för dig som vill veta mer om lotsplikten och förfarandet kring lotsdispenser i Sverige.
Du som har en lotsdispens kan också ha nytta av en stor del av materialet när du ska använda din dispens i svenska farleder. Längst bak finns ett avsnitt med tips och råd om var du hittar lokal information om farleden eller området. Det är information som kan vara nödvändig när du planerar ett anlöp.

Vi rekommenderar även befälhavare som inte behöver anlita lots att studera materialet. Du som befälhavare har alltid det yttersta ansvaret för fartyget, och därför har du alltid rätt att anlita lots om du bedömer att det krävs för att trygga sjösäkerheten eller skyddet av miljön.

Lotspliktsguide

För att på ett enkelt sätt få reda på om du som befälhavare behöver anlita lots vid ditt anlöp finns det en lotspliktsguide. Genom att svara på några frågor kan du få veta om du behöver anlita lots vid ditt anlöp eller inte. Du kommer också att få reda på om du har möjlighet att kunna prövas för en lotsdispens.

Lotspliktsguide

Lotsdispens

Att ansöka om en lotsdispens är en process i flera steg. Den innehåller bl. a momenten informationsresor, ansökan och prövning. För att underlätta för dig som ska ansöka om en lotsdispens finns dokumentet ”Information till dig som ansöker om lotsdispens”. Där beskriver vi de olika stegen översiktligt. Fullständig information finns att läsa i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:94) om lotsning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!