Rättigheter för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet

Transportörer, resebyråer och researrangörer får inte vägra att ta emot bokningar, ställa ut biljetter eller ta upp personer på grund av funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet, och inte heller erbjuda biljetter mot en extra kostnad.

Bokningar och biljetter kan vägras till personer med funktionsnedsättning eller personer med nedsatt rörlighet om syftet är att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav och där utformningen av passagerarfartyget eller av hamnens infrastruktur och utrustning gör säker ombordstigning, avstigning eller transport av funktionsnedsatta personer omöjlig. I ett sådant fall måste transportörer, resebyråer och researrangörer göra alla rimliga ansträngningar för att hitta ett alternativt transportmedel för den berörda personen.

Läs mer om vilka rättigheter som gäller för båtresenärer med funktionsnedsättning på Konsumentverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!