Varning om att förfalskade certifikat för en typ av lotslejdare finns på marknaden

2017-10-23

Franska sjöfartsmyndigheten informerar om att det finns falska MED certifikat (EU-typintyg) för en typ av lotslejdare ute på marknaden. 

Förfalskningen är utfärdad inom ramen för det marina utrustningsdirektivet 2014/90/EU och rattmärkningen.

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS har inte utfärdat detta MED certifikatet och tillverkare är inte Marine Safety Supplies Ltd. Om en lotslejdare med certifikat av denna sort finns ombord ska den bytas ut omedelbart.

Se en kopia på det förfalskade certifikatet.