System för insamling av information om drivmedel

Under 2016 fattade FN:s sjöfartsorganisation IMO beslut om att införa ett globalt system för insamling av information om fartygs drivmedelsförbrukning.

IMO:s regelverk (IMO Data Collection System, DCS) innebär att från och med den 1 januari 2019 fartyg i internationell trafik med en bruttodräktighet från 5000 årligen ska samla in och rapportera uppgifter om bl.a. bränsleförbrukning, distans och restid.

För sjöfart inom EU gäller ett likartat system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av koldioxid­utsläpp. Enligt EU:s regelverk inleddes första rapporteringsperioden börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Under 2019 initierade EU Kommissionen ett arbete att harmonisera IMO:s och EU:s system.

Rapportering

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet för frågor kopplade till MRV och DCS. Transportstyrelsen har delegerat uppgifter kopplade till IMO DCS till klassificeringssällskap.

Om THETIS MRV, system för rapportering

Instruktion till företag som ska rapportera i THETIS MRV

För att skicka in emissionsrapporter och för övriga frågor kontakta:

MRV@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!