En fritidsbåtshamn kan finansiera mottagning av avfall genom indirekta avgifter, t ex hamnavgift/årsavgift/gästnattsavgift. För toalettavfall finns det möjlighet att ta ut en direkt avgift för viss del av avfallet. 

Mer information om avgifter finns i vägledningen för tillsyn och handläggning om mottagning av avfall från fritidsbåtar (länk).

De som inte definieras som fritidsbåtshamn och därmed inte omfattas av kravet på mottagningsanordning, men som ändå har en mottagningsanordning får ta ut en separat avgift för tömning av toalettavfall. Detta gäller till exempel bensinmackar och kiosker.