Om olyckan är framme

Om din båt råkar i sjönöd är du som befälhavare skyldig att göra allt som står i din makt för att rädda de ombordvarande.

Det finns flera sätt att kalla på hjälp i en nödsituation

  • Ring 112 och begär sjöräddning
  • VHF-nödanrop MAYDAY
  • Fallskärmsljus/nödraketer
  • Röda handbloss

Tänk på att ha mobiltelefonen i ett vattentätt fodral runt halsen. Då kan du  larma efter hjälp även om du skulle hamna i vattnet.

Anträffar du någon som råkat i sjönöd är du skyldig att lämna all hjälp och vara behövlig vid en räddningsinsats, om det kan ske utan allvarlig fara för den egna båten eller för dem som är ombord.

Sjöfartsverket ansvarar för den svenska sjöräddningen i svenska havsområden samt Vänern, Vättern och Mälaren. Insatserna leds av Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC.

I sjöräddningen deltar statliga myndigheter och Sjöräddningssällskapet (SSRS). Sjöräddning i mindre vatten utförs av den lokala, kommunala räddningstjänsten.

Akuta fel och risker på sjön

Rapportera sådant som kan utgöra en fara för sjöfarten, till exempel fyrar som slutat fungera, stora föremål som flyter i vattnet.

Telefon:  (dygnet runt, samtalet kostar inget)
VHF: Anropa MSI SWEDEN på lämplig trafikkanal.

Ansvar och försäkringar

Som redare - det vill säga båtägare av allt från segelbräda upp till stora fartyg - står du risken att få betala dyrt om du anses vållande till en olycka. Försäkring är en nödvändighet för ett tryggt båtliv.

Mer information om ansvar och försäkringar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!