Nyttjandebegränsningar i EKAN

Om ett fartyg har en nyttjandebegränsning kan det betyda att fartyget inte får användas för yrkesmässig trafik. 

Nyttjandebegränsning Beskrivning
Ett streck (ingen nyttjandebegränsning) Fartygets ägare har avrapporterat egenkontroll för året
Får ej nyttjas till sjöfart - avställt Fartygets ägare har ställt av fartyget i EKAN och fartyget får därmed inte användas för yrkesmässig trafik.
Deklaration ej avlämnad Fartygets ägare har inte avrapporterat egenkontroll i EKAN och får därmed inte användas för yrkesmässig trafik.
Får ej nyttjas till sjöfart - nyttjandeförbud Transportstyrelsen har beslutat att fartyget har nyttjandeförbud och får därmed inte användas för yrkesmässig trafik.
Får ej nyttjas till sjöfart - saknar certifikat Fartyget har inte de certifikat som krävs och får inte användas för yrkesmässig trafik.
Får ej nyttjas till yrkesmässig sjöfart Fartygets ägare har registrerat i EKAN att fartyget inte används för yrkesmässig trafik utan endast som fritidsfartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!