Inflaggning av fartyg

Befintligt antifoulingcertifikat upphör att gälla vid inflaggning, fartyget måste ansöka om ett nytt certifikat. Har fartyget ett antifoulingsystem som innehåller tennorganiska föreningar som biocider och detta påmålats efter 1 juli 2003 måste det avlägsnas eller spärras innan fartyget får föra svensk flagg.

Fartyg, som överförts till svensk flagg från ett register i ett land utanför EU, får under vissa omständigheter behålla ett annars förbjudet påväxthindrande system. Det gäller sådana system som applicerats före den 1 juli 2003. De får behållas tills fartyget ligger i torrdocka första gången. Då ska fartyget applicera ett godkänt påväxthindrande system.

Om fartyget applicerat ett förbjudet påväxthindrande system efter den 1 juli 2003, måste detta avlägsnas eller spärras innan fartyget kan få föra svensk flagg.

Antifoulingcertifikat upphör att gälla vid inflaggning och måste ansökas på nytt.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!