Ansvar och försäkringar

Som redare - det vill säga båtägare av allt från segelbräda upp till stora fartyg - står du risken att få betala dyrt om du anses vållande till en olycka. Försäkring är en nödvändighet för ett tryggt båtliv.

Ansvarsförsäkring är ett minimum för varje båtägare. En del mindre båtar kan försäkras upp till vissa maxvärden som tillägg till hemförsäkringen, men för större båtar krävs en särskild båtförsäkring där ansvar ingår som en del. Du kan också välja att teckna enbart en ansvarsförsäkring och själv stå för skador på den egna båten.

I en komplett båtförsäkring ingår följande:

  • sjöskador, till exempel grundstötning, förtöjningsskador, kollision, ombordläggning, stormskador
  • brand
  • stöld och skadegörelse
  • skador då båten är upplagd eller transporteras på land
  • båtansvar
  • rättsskydd.

Försäkringen täcker normalt inte till exempel konstruktionsfel på båten, motorfel, stöld av olåst motor, utrustning som fallit överbord eller slitage.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!