Identifieringen och mätbrevet för ett fritidsfartyg kostar 7 000 kronor. Om identifieringen/mätningen ska utföras utomlands tillkommer kostnad för resor.