×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Identifieringen och mätbrevet för ett fritidsfartyg kostar 7 000 kronor. Om identifieringen/mätningen ska utföras utomlands tillkommer kostnad för resor.