Om man inte åtgärdar fartygets brister, i enlighet med föreläggandet, kommer certifikatet att ogiltigförklaras. Detta innebär att fartyget inte får nyttjas till sjöfart.