Perioden för när fartyget ska göra en årlig eller mellanliggande besiktning framgår i certifikatet (sista sidan). Är du osäker kan du kontakta centralbokningen för fartygsbesiktning.

Passagerarfartyg och övriga fartyg med en skrovlängd om minst 15 meter som omfattas av regler för nationell sjöfart TSFS 2017:26 ska genomgå periodisk skrov- och bottenbesiktning enligt 1 kap. 23§.