2015

82 författningar.
TSFS 2015:77
Järnväg
I kraft 2016-03-01 Upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:31
TSFS 2015:72
Sjöfart , Transport av last
I kraft 2016-01-01 Upphävd 2019-08-01 genom TSFS 2019:56
TSFS 2015:46
Luftfart , GEN
I kraft 2016-01-01 Upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105
TSFS 2015:45
Sjöfart , Avgifter
I kraft 2016-01-01 Upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105
TSFS 2015:39
Sjöfart , Utrustning
I kraft 2015-08-14 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2015:35
Järnväg
I kraft 2015-07-01 Upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:41
TSFS 2015:33
Järnväg
I kraft 2015-07-01 Upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:30
TSFS 2015:27
Vägtrafik
I kraft 2015-06-01 Upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:93
TSFS 2015:17
Vägtrafik
I kraft 2015-07-01